Đồ gỗ mỹ nghệ Đức Anh - Tượng gỗ đẹp - Đồ gỗ nội thất: tranh-tu-quy

Đồ gỗ mỹ nghệ Đức Anh
9/10 168 bình chọn

[giaban]20.500.000 VNĐ[/giaban]
[tomtat]

Tranh tứ quý , gỗ hương
Kích thước : dài 107cm x rộng 38cm
Giá : 20.5 triệu

[/tomtat]
[kythuat]

[/kythuat]


[giaban]83.500.000 VNĐ[/giaban]
[tomtat]
Tranh tam đa , gỗ hương
Kích thước : dài 193cm x rộng 59cm
[/tomtat]
[kythuat]

[/kythuat]

[giaban]20.500.000 VNĐ[/giaban]
[tomtat]
Tranh tư quy , gô hương
Kt : dai 117cm x rông 38cm
Gia : 20.5 triêu
[/tomtat]
[kythuat]

[/kythuat]

[giaban]120.000.000 VNĐ[/giaban]
[tomtat]
Tranh tư quy , gô trăc
Kt ; dai 117cm x rông 38cm
Gia : 120 triêu
[/tomtat]
[kythuat]


[/kythuat]

[giaban]27.500.000 VNĐ[/giaban]
[tomtat]
Tranh tư quy , gô hương
Kt : dai 125cm x 43cm
Gia : 27.5 triêu/bô

[/tomtat]
[kythuat]

[/kythuat]